Thành viên

0 khách và 0 thành viên

Công thức mảng trong EXCEL

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:20' 20-10-2010
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 284
Số lượt thích: 0 người
CÔNG THỨC MẢNG TRONG EXCEL
(Array formulas)
Trong Excel, một mảng (array) có thể là mảng một chiều hoặc mảng hai chiều..
Mảng một chiều thì có thể hiểu đó là một vùng (range) số liệu trên bảng tính mà vùng này sẽ có một dòng (khi mảng nằm ngang) hoặc một cột (mảng nằm dọc)
Một mảng hai chiều có thể hiểu đó là một vùng số liệu trên bảng tính (có dạng hình chữ nhật) bao gồm nhiều dòng và nhiều cột.
Công thức mảng không cần lưu trữ các số liệu trong quá trình tính toán trong các ô (cell), mà Excel sẽ xử lý các mảng số liệu này trong bộ nhớ máy tính. Sau đó các công thức mảng sẽ lấy kết quả tính toán trả về trên bảng tính. Một công thức mảng có thể trả về kết quả là nhiều ô (range) hay chỉ một ô.
Công thức mảng có thể trả về kết quả cho một ô hoặc nhiều ô, khi muốn một công thức mảng trả về kết quả cho nhiều ô thì phải chọn các ô đó rồi mới nhập công thức, sau đó nhấn CTRL+SHIFT+ENTER
nhấn CTRL+SHIFT+ENTER
{=SUM(B2:B5*C2:C5)}
nhấn CTRL+SHIFT+ENTER
nhấn CTRL+SHIFT+ENTER
Nhập dữ liệu bằng công thức mảng
Mảng một chiều
Ta có thể xem mảng một chiều là một hàng (mảng ngang) hay một cột (mảng dọc). Các phần tử trong mảng một chiều (mảng ngang) được cách biệt nhau bằng một dấu phẩy, và trong mảng dọc được cách nhau bằng dấu chấm phẩy.
nhấn CTRL+SHIFT+ENTER
Nhập dữ liệu bằng công thức mảng
Mảng hai chiều
Mảng hai chiều là một hình chữ nhật bao gồm nhiều hàng và nhiều cột. Tương tự như mảng một chiều, ta sử dụng các dấu phẩy để ngăn cách các phần tử trong cùng một hàng và dấu chấm phẩy để ngăn cách các phần tử trong cùng một cột.
nhấn CTRL+SHIFT+ENTER
Ưu điểm của công thức mảng
1.Là cách tính toán đảm bảo sự chính xác về kết quả (tránh trường hợp vô tình sao chép sai công thức do chạy địa chỉ tham chiếu)
2.Dùng công thức mảng tránh được việc vộ tình xoá hay làm thay đổi công thức trong một ô nào đó của vùng công thức mảng. Vì công thức mảng không cho phép xoá, sửa chữa một ô trong vùng công thức mảng.
Ưu điểm của công thức mảng
3. Sử dụng công thức mảng để giải quyết các công việc thống kê với nhiều điều kiện phức tạp một cách hiệu quả, nhanh chóng, tiện lợi hơn các hàm cơ sở dữ liệu
Cấu trúc thống kê của công thức mảng
=Hàm(IF(DK,Mảng GT1, Mảng GT2))
DK: biểu thức điều kiện, nếu có nhiều điều kiện thì nối các biểu thức điều kiện bằng dấu * (AND), + (OR), sử dụng dấu ngoặc để thể hiện thứ tự tính toán của điều kiện (không sử dụng hàm and hoặc or
Dùng công thức mảng để thống kê
Dùng công thức mảng để thống kê
Dùng công thức mảng để thống kê
 
Gửi ý kiến